Revalidatie na COVID-19

Oefentherapie speelt een belangrijke rol bij herstel na COVID-19

Na het meten van uw conditie (zes minuten wandeltest) en het bepalen van uw dagelijkse activiteiten niveau (PSK) gaan we aan de slag met het optimaliseren hiervan. Denk hier aan oefeningen voor ademhaling, ontspanning, mobiliteitstoename of spierversterking.

Is de verwijzing  van de huisarts of specialist binnen vier maanden na de acute fase van COVID-19 afgegeven dan wordt de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. (wel moet u rekening houden met uw eigen risico). U hebt recht op herstelzorg gedurende 6 maanden. Dit kan één keer verlengd worden met nog eens een periode van 6 maanden (na overleg en akkoord van uw huisarts). 

De oefenthetrapeut moet mee doen aan een onderzoek waarbij uw gegevens anoniem aangeleverd worden. U zelf beslist of u ook zelf actief deel wilt nemen aan dit onderzoek. 

Naast herstelzorg via oefentherapie kan het nodig zijn behandeling in te zetten van logopedie of ergotherapie. Dit wordt geregeld in samenspraak met de huisarts. 

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag bij uw herstel!

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
OK