Praktijkinformatie

Contact gegevens

Praktijk Oefentherapie Cesar, Gilia Cinjee
Arnhemsebovenweg 285a
3971 MH Driebergen
0343-511693 / 06-27558575
www.oefentherapie-Driebergen.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Specifiek voor Adem & ontspanningstherapie

Manja van Deursen
0638123746 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Afspraken verzetten of afzeggen

Afspraken welke niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in principe in rekening gebracht. De praktijk is altijd bereikbaar via het antwoordapparaat of de mail. Als u niet afzegt, of binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, dan mag de oefentherapeut het verzuimtarief in rekening brengen. Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief en moet door u zelf betaald worden. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de voor u gereserveerde tijd.

Directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO)

U heeft voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt bij klachten direct contact opnemen met een oefentherapeut. Tijdens de eerste afspraak zal er een 'screening' uitgevoerd worden om na te gaan of uw klachten inderdaad behandelbaar zijn door een oefentherapeut. Zo niet, dan wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts.

Vergoeding

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering. Het is handig om bij de eerste behandeling uw verzekeringspasje mee te nemen. Controleer thuis in uw polisvoorwaarden het aantal behandelingen oefentherapie, dat per jaar wordt vergoed. In de meeste gevallen vallen de behandelingen onder het aanvullende pakket van uw verzekering. In dit geval heeft de behandeling geen effect op uw eigen bijdrage. Geeft u altijd direct wijzigingen in uw verzekering of in uw verzekeringspakket door!

Duur van de behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Soms kan een behandeling dus iets langer duren dan 30 minuten en soms iets korter.

Tarieven
Zitting Methode Cesar/Mensendieck € 33,00
Screening Methode Cesar/Mensendieck € 12,50
Intake en onderzoek na screening € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 38,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 52,00
Toeslag voor uitbehandeling € 12,50
Verzuimtarief 75% van tarief
Overleg met de specialist, huisarts.

Het is belangrijk dat er tussen de oefentherapeut en de huisarts of specialist overleg is. Meestal gaat het alleen om een eindrapportage naar de arts. Soms is tussentijds overleg nodig om bijvoorbeeld röntgenuitslagen op te vragen, om meer duidelijkheid te krijgen over de klachten, of de behandeling te bespreken. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit overleg of de rapportage, dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven.

BSN

Met ingang van 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN nummer te vermelden op alle correspondentie.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage in uw dossier. De oefentherapeut mag weigeren om u uw originele dossier mee naar huis te geven. U kunt op eigen kosten kopieën (laten) maken van (onderdelen van) uw dossier, zodat u het thuis rustig kunt bestuderen. U hebt namelijk recht op een afschrift van het dossier tegen een redelijke vergoeding.

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Klachtenbehandeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de behandelende oefentherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere persoon uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici (KCP). In de wachtruimte van de praktijk zijn folders, waarin u kunt lezen wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van uw eigendommen.

Hygiëne

Oefentherapie is een vak, waarbij soms sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en de oefentherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot persoonlijke verzorging. Wij zorgen voor schone behandelkamers, schone toiletvoorzieningen en wachtruimte.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
OK