Oefentherapie Cesar

Gilia Cinjee
Gezondheidscentrum
De Bosrand
Arnhemsebovenweg 285a
3971 MH Driebergen
Tel. 0343 511693
info@oefentherapie-driebergen.nl

 

       

Wat is Oefentherapie Cesar/Mensendieck?

De methode is gericht op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, die ontstaan zijn of in stand gehouden worden door het lichaam verkeerd te belasten. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met wat de persoon zelf kan en wil in zijn eigen leef- en beroepsomstandigheden. Bij een ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het verminderen van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen. Het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten is uitgangspunt van de therapie.

Werkwijze
Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna wordt er gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatroon. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Als na dit onderzoek behandeling nodig is, dan stelt de oefentherapeut een individueel behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

U wordt actief bij de therapie betrokken. U leert de samenhang zien tussen uw klachten en lichaamshouding en beweging. U leert hoe u zelf uw klachten kunt beïnvloeden. Er wordt gestreefd naar een blijvende gedragsverandering op het gebied van uw houding en beweging.

Kerngedachte van de therapie is zelf doen, zelf zien, zelf voelen en zelf oordelen zodat u het geleerde in thuissituatie, werksituatie, tijdens hobby of sport kan toepassen.

marmeimar webdesign