Specialisaties

Gilia Cinjee
Gezondheidscentrum
De Bosrand
Arnhemsebovenweg 285a
3971 MH Driebergen
Tel. 0343 511693
info@oefentherapie-driebergen.nl

 

       

Bewegingstherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

Onze blik op mensen met een verstandelijke beperking is aan verandering onderhevig, de tegenwoordige kijk op “mensen met mogelijkheden’’ geeft een andere benadering.
Hoewel natuurlijk veel problemen onoplosbaar zijn, blijken er bij deskundige beoordeling vrijwel altijd ook aanknopingspunten voor verbetering. 
Ten gevolge van de hersenbeschadiging gaat de verstandelijke beperking / stoornis in veel gevallen gepaard met andere functiestoornissen, o.a. motorische, auditieve (gehoor) en visuele(gezicht)  functiestoornissen.
Hierdoor heb je vaak met veelal complexe, meervoudige problematiek te doen en is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een zaak van vele disciplines. 

Een belangrijk aspect in het diagnostisch en therapeutisch proces is het ‘herkennen’ van signalen die door de mensen met een verstandelijke beperking worden gegeven. 
Herkennen kan alleen op basis van kennis omtrent de belangrijkste neurologische aandoeningen en specifieke syndromen, stoornissen en hun werkingsmechanismen.
Het is de kunst om uit de veelheid van aanwezige stoornissen (in functie), beperkingen (van activiteiten) en participatieproblemen (en de onderlinge relaties) de problemen te selecteren die gezien de hulpvraag relevant zijn. 
Omgevings- en persoonlijke factoren beïnvloeden in sterke mate de paramedische indicatie en het behandelplan. 
Het diagnostisch en therapeutisch proces is een dynamisch samenspel tussen de persoon, de taak en de omgeving. 
Omdat het cliëntsysteem als een belangrijke omgevingsfactor wordt gezien wordt het coachen en begeleiden van het gehele cliëntsysteem als een belangrijke taak door mij gezien.

(voor relevante opleidingen zie: kwaliteit


marmeimar webdesign